Netizen 24 ESP: Vụ BOT Cai Lậy: "Đừng xem dân là con nít!"

By On August 18, 2017

Vụ BOT Cai Lậy: "Đừng xem dân là con nít!"

Đó là ý kiến của TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông trÆ°á»›c phản há»"i của Bá»™ Giao thông Vận tải (GTVT) trong vụ "lùm xùm" xảy ra tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang những ngày qua.

Tại cuá»™c họp ngày 16/8, Bá»™ GTVT Ä'ã họp vá»›i Công ty TNHH BOT Cai Lậy (chủ Ä'ầu tÆ° trạm thu phí), UBND tỉnh Tiền Giang Ä'ể Ä'Æ°a ra quyết Ä'ịnh giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 Ä'ến loại 5.

Tiếp Ä'ó, tại cuá»™c họp báo ngày 17/8, Thứ trưởng Bá»™ GTVT Nguyá»…n Ngọc Đông khẳng Ä'ịnh, vị trí Ä'ặt trạm Cai Lậy là phù hợp nên quyết không Ä'ổi vị trí trạm. Người phát ngôn của Bá»™ GTVT cho rằng, hiện nay trên cả nÆ°á»›c có rất nhiều trạm thu phí. Nếu cứ vì người dân phản Ä'á»'i, phản ứng mà thay Ä'ổi vị trí trạm thu phí là không ổn...

Bá»™ GTVT Ä'ã họp vá»›i Công ty TNHH BOT Cai Lậy (chủ Ä'ầu tÆ° trạm thu phí), UBND tỉnh Tiền Giang Ä'ể Ä'Æ°a ra quyết Ä'ịnh giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 Ä'ến loại 5 Bá»™ GTVT Ä'ã họp vá»›i Công ty TNHH BOT Cai Lậy (chủ Ä'ầu tÆ° trạm thu phí), UBND tỉnh Tiền Giang Ä'ể Ä'Æ°a ra quyết Ä'ịnh giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 Ä'ến loại 5

Khi lãnh Ä'ạo Bá»™ GTVT tỏ ra cÆ°Æ¡ng quyết thì người dân, nhất là tài xế có lá»™ trình Ä'i qua trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang tiếp tục chuẩn bị khá»'i lượng lá»›n tiền lẻ mệnh giá 200, 500 Ä'á»"ng và chai nhá»±a Ä'ể thanh toán khi qua trạm. Dá»± liệu những bất ổn tại trạm thu phí BOT này còn kéo dài, phức tạp.

Lá»'i ra nào Ä'ể có kết quả êm Ä'ẹp vụ viá »‡c này, theo TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông tại TPHCM cho rằng: "Quan Ä'iểm tôi thì không thể Ä'ể trạm thu phí ở vị trí này Ä'ược. Không hợp lý chút nào. Quá trình này kéo dài mấy Ä'ời bá»™ trưởng, mấy Ä'ời thứ trưởng... nên thành ra dính Ä'ến lợi ích nhóm. Phải thành lập các Ä'oàn giám sát, kiểm tra, thanh tra, thậm chí Ä'iều tra làm sáng tỏ vụ việc", TS Phạm Sanh nói.

DÆ°á»›i góc nhìn của chuyên gia giao thông, TS Phạm Sanh cho rằng, vụ trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang nếu không lấy làm Ä'iểm thì cả nÆ°á»›c sẽ thất bại mạng lÆ°á»›i BOT. "BOT thất bại thì mình không có cÆ¡ há»™i Ä'ầu tÆ° hạ tầng, không Ä'ầu tÆ° hạ tầng thì không có cÆ¡ há»™i phát triển", ông giải thích.

Theo chuyên gia giao thông này, về nguyên tắc Ä'ặt trạm thu phí, việc làm má»›i Ä'ường tránh tại Ä'âu thì phải Ä'ặt trạm thu tại Ä'ó. Công tác duy tu, sá»­a chữa Quá»'c lá»™ 1 Ä'ã có vá»'n từ nguá»"n bảo trì Ä'ường bá»™, không dùng vá»'n BOT nên việc Ä'ể Công ty TNHH Đầu tÆ° Quá»'c lá»™ 1 Tiền Giang (BOT Tiền Giang) tăng cường mặt Ä'ường trên Quá»'c lá»™ 1 Ä'oạn dài hÆ¡n 26 km rá»"i Ä'ặt trạm thu phí tại Ä'ây là trái nguyên tắc.

Ngoài bất cập về vị trí Ä'ặt trạm, việc quy Ä'ịnh giá vé thu Ä'á»'i vá»›i các loại phÆ°Æ¡ng tiện qua trạm cÅ©ng... có vấn Ä'ề.

TS Phạm Sanh cho rằng, vấn Ä'ề vị trí Ä'ặt trạm là trách nhiệm, thẩm quyền chính của Bá»™ GTVT, còn giá vé và phÆ°Æ¡ng án thu chi của trạm là trách nhiệm, thẩm quyền chính của Bá»™ Tài chính. Giám Ä'á»'c BOT Tiền Giang cho rằng, Ä'Æ¡n vị không tá»± áp Ä'ặt mà do Bá»™ Giao thông Vận tải (GTVT) cùng Bá»™ Tài chính ban hành là chÆ°a thỏa Ä'án g. Bởi khi lập dá»± án BOT, Ä'Æ¡n vị này phải báo cáo cụ thể về mức giá sẽ áp dụng trên cÆ¡ sở tính toán sát vá»›i thá»±c tế Ä'ể cÆ¡ quan có thẩm quyền xem xét, ấn Ä'ịnh khung thời gian thu phí nhằm thu há»"i vá»'n cho nhà Ä'ầu tÆ°.

 Khi lãnh Ä'ạo Bá»™ GTVT tỏ ra cÆ°Æ¡ng quyết thì người dân, nhất là tài xế có lá»™ trình Ä'i qua trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang tiếp tục chuẩn bị khá»'i lượng lá»›n tiền lẻ mệnh giá 200, 500 Ä'á»

Khi lãnh Ä'ạo Bá»™ GTVT tỏ ra cÆ°Æ¡ng quyết thì người dân, nhất là tài xế có lá»™ trình Ä'i qua trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang tiếp tục chuẩn bị khá»'i lượng lá»›n tiền lẻ mệnh giá 200, 500 Ä'á»"ng và chai nhá»±a Ä'ể thanh toán khi qua trạm.

TS Phạm Sanh cÅ©ng không Ä'á»"ng tình khi Thứ trưởng Bá»™ GTVT Nguyá»…n Ngọc Đông cho rằng, hiện nay trên cả nÆ°á»›c có rất nhiều trạm thu phí, nếu cứ vì người dân phản Ä'á»'i, phản ứng mà thay Ä'ổi vị trí trạm thu phí là không ổn... tạo tiền lệ xấu.

"Ở Ä'ây không có vấn Ä'ề nhún nhường giữa Bá»™ và người dân (tài xế), mà phải làm theo luật. Đâu thể nào nhập nhằng bảo trì Ä'ường bá»™ vá»›i Ä'ầu tÆ° BOT. Hai cái này khác nhau. Anh cứ làm Ä'úng luật Ä'i. Thuế, BOT, có nghị Ä'ịnh BOT. Người dân hưởng dịch vụ thì có trách nhiệm trả thuế", TS Sanh khẳng Ä'ịnh.

"Mời ông Thứ trưởng và Bá»™ trưởng coi lại luật thuế, phí và lệ phí. Chứ không phải thu cho Ä'ầy xong Ä'i chá»— khác. Người dân không phải là con nít, không phải là mẫu giáo. Quan Ä'iểm của tôi là Ä'ề nghị ông Thứ trưở ng Nguyá»…n Ngọc Đông phải xin lá»—i trong vụ việc này", TS Phạm Sanh bá»™c trá»±c nói.

Công Quang

Source: Google News

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »