Netizen 24 ESP: Steve Bannon rời khỏi vị trí cố vấn Nhà Trắng

By On August 18, 2017

Steve Bannon rời khỏi vị trí cá»' vấn Nhà Trắng

]]> Steve Bannon rời khỏi vị trí cá»' vấn Nhà Trắng

Steve BannonBản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Hôm 18/8 là ngày cuá»'i cùng Steve Bannon giữ chức cá»' vấn tổng thá»'ng.

Chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon, cá»' vấn hàng Ä'ầu của Tổng thá»'ng Donald Trump vừa rời khỏi vị trí.

ThÆ° ký báo chí Sarah Huckabee Sanders xác nhận rằng hôm 18/8 là ngày làm việc cuá»'i cùng của ông.

Sá»± ra Ä'i của Bannon xảy ra sau khi Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly xem xét lại vị trí vai trò của ông.

TrÆ°á»›c Ä'ó, ông Ä'ã có má»™t cuá»™c phỏng vấn vá»›i tờ American Prospect, má»™t tạp chí dân chủ, và bình luận về Bắc Hàn dường nhÆ° Ä'ã làm phật lòng Tổng thá»'ng Trump.

Cá»' vấn Nhà Trắng Bannon Ä'ược trích dẫn là Ä'ã bác bỏ lá»±a chọn giải pháp quân sá»± vá»›i Bắc Hàn, mâu thuẫn vá»›i các tuyên bá»' trÆ°á»›c Ä'ó của ông Trump.

Trump ra lệnh rà s oát mậu dịch với TQ

Chiến tranh Bắc Hàn sẽ 'kinh hoàng'

Ã"ng Bannon, người Ä'ã từng giúp tiến hành chiến dịch "America First" (NÆ°á»›c Mỹ Trên hết) của ông Trump, sẽ trở lại làm người Ä'ứng Ä'ầu tờ Breitbart.com, và nói ông vẫn trung thành.

Người Ä'àn ông 63 tuổi này là chủ tịch Ä'iều hành trang web Breitbart, vá»'n bị cáo buá»™c vá»›i các quan Ä'iểm chá»'ng Do thái và da trắng thượng Ä'ẳng.

Má»™t sá»± ra Ä'i khác trong Ä'á»™i ngÅ© của Trump là nhà Ä'ầu tÆ° tá»· phú Carl Icahn, ông tuyên bá»' chấm dứt vai trò cá»' vấn Ä'ặc biệt cho tổng thá»'ng về cải cách luật pháp, sau khi chịu áp lá»±c từ các chỉ trích rằng sá»± tham vấn của ông sẽ chỉ Ä'em lại lợi thế cho hoạt Ä'á»™ng kinh doanh của ông.

Ã"ng Bannon Ä'ược biết là Ä'ã cạnh tranh dành ảnh hưởng ở Cánh Tây vá»›i cà ¡c phe nhóm khác, gá»"m các thành viên gia Ä'ình Trump.

Ã"ng nói vá»›i mạng lÆ°á»›i truyền hình Bloomberg: "Tôi rời khỏi Nhà Trắng và sẽ tiếp tục chiến Ä'ấu cho Trump chá»'ng lại các Ä'á»'i thủ của ông ấy - trên Capitol Hill, trên các phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông, và trên thÆ°Æ¡ng trường Mỹ."

Ã"ng Trump Ä'ã tạo nhiều sá»± ngờ vá»±c há»"i Ä'ầu năm nay khi Ä'Æ°a Bannon vào Há»™i Ä'á»"ng An ninh Quá»'c gia, nhóm chuyên tÆ° vấn cho tổng thá»'ng về an ninh quá»'c gia và Ä'á»'i ngoại.

Tuy nhiên, sau Ä'ó, ông bị loại ra khỏi há»™i Ä'á»"ng trong má»™t Ä'á»™ng thái Ä'ược cho là dấu hiệu của sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Giám Ä'á»'c An ninh Quá»'c gia HR McMaster Ä'á»'i vá»›i Tổng thá»'ng Trump.

Source: Google News

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »